Quy định

Trang cá cược Mina Brinkey đưa ra các quy định cụ thể yêu cầu thành viên khi tham gia vào các nhà cái cá cược, người chơi phải tuân thủ theo các quy định tại nhà cái để tối đa quyền lợi của bản thân khi có bất cứ tranh chấp nào xảy ra. Nếu muốn biết thêm về các quy định, bạn hãy tham khảo các thông tin dưới đây:

  • Các quy định của Mina Brinkey có hiệu lực kể từ khi thành viên chấp nhận điều khoản để tiến hành đăng ký tham gia chơi cá cược tại nhà cái.
  • Toàn bộ các hành vi có dấu hiệu vi phạm hoặc chống đối lại những quy định là Mina Brinkey đưa ra đều phải chịu trách nhiệm đối với pháp luật.
  • Quy định về tài khoản: Thành viên tham gia chơi tại Mina Brinkey chỉ được sở hữu duy nhất một tài khoản của nhà cái trong một thời điểm nhất định, các hành vi cố tình cung cấp thông tin giả mạo để đăng ký tài khoản sẽ không được nhà cái cấp tài khoản hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn. Các thông tin về tài khoản tuyệt đối không được cung cấp cho bên thứ ba biết, vì nhà cái sẽ không chịu trách nhiệm khi tài khoản có vấn đề không phải do lỗi của hệ thống.
  • Quy định về quyên riêng tư: Mina Brinkey tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và bảo mật dữ liệu một cách tuyệt đối không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba biết. Bất cứ hành vi nào có dấu hiệu phân phối, sao chép và tái bản sử dụng nội dung thông tin cá nhân của các thành viên tại Mina Brinkey khi chưa được cho phép của nhà cái, thì đều phải chịu trách nhiệm theo quy định.
  • Các quy định về thanh toán: Thành viên khi tham gia chơi tại trang cá cược Mina Brinkey khi có nhu cầu tiến hành các giao dịch thanh toán cần phải thực hiện nghiêm theo các điều khoản thanh toán. Toàn bộ các giao dịch cần được sự thông qua của Mina Brinkey nếu không chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi có phát sinh lỗi.

Các quy định được Mina Brinkey đưa ra nhằm tạo nên sự công bằng và minh bạch cho cộng đồng cá cược tại đây, yêu cầu anh em tình nghiêm chỉnh thực hiện theo để không phải chịu các hình phạt từ nhà cái.

Xem thêm:

Leave a Comment